More Website Templates @ TemplateMonster.com. December10, 2011!

Tổng Quan Sản Phẩm

ELECTRONIC BUSSINESS OPERATIONS SUPPORT SYSTEM

Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp (eBOSS) là một phần mềm tích hợp nhiều phân hệ để hoạch định và quản lý tất cả các nguồn lực và hoạt động của doanh nghiệp.

Chi tiết

MARKETING AND SALES SUPPORT SYSTEM

Hệ thống Quản trị Quan hệ Khách hàng nhằm đạt được mục tiêu lên kế hoạch và quản lí các chiến dịch marketing, tiếp cận khách hàng mục tiêu, theo dõi các cơ hội bán hàng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Chi tiết

ELECTRONIC AUDITING SYSTEM

eAuditor là Hệ thống phần mềm phục vụ cho việc quản lý tổng thể công việc của một công ty kiểm toán.

Chi tiết